HACCP

 

HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points. Bij het verwerken van voedingsmiddelen kan er altijd wel iets fout lopen, wat de veiligheid van onze gezondheid in gevaar kan brengen. Bedrijven die voedsel produceren of verwerken moeten alle mogelijke risicos beschrijven in een voedselveiligheidsplan. Dit is een HACCP-plan. Alle voedselverwerkers zijn verplicht een HACCP-plan op te stellen. HACCP valt onder de Europese wetgeving.

De Amerikaanse NASA bedacht het HACCP systeem in de jaren 60 om het eten voor astronauten te controleren. De richtlijnen hiervoor zijn uitgewerkt door de Codex Alimentarius (zie menukeuze bij Hygiëne).

 

Inhoud van HACCP

 

Betekenis “Hazard”: Een hazard is een gevaar dat in een product aanwezig kan zijn en vervolgens een bedreiging voor de gezondheid van de consument kan vormen. Het gaat daarbij om:

 

 • Microbiologische gevaren: bacteriën, schimmels, virussen of parasieten.
 • Chemische gevaren of schadelijke stoffen: dioxines, zware metalen, schimmelgifstoffen, resten bestrijdingsmiddelen, enz.
 • Fysische gevaren: glas, botten of botdeeltjes, scherpe metaal- of houtdeeltjes, enz.

 

Betekenis Analysis: het analyseren van de mogelijke aanwezige gevaren. Er moet een inschatting gemaakt worden van het risico. Het risico is een combinatie van de kans op het gevaar en de ernst van de gevolgen voor de gezondheid als dit zou gebeuren.

 

Betekenis Citical Control Points: de punten in het proces die onder controle gehouden moeten worden om een gevaar te voorkomen of terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau.

 

HACCP is een preventief systeem, gebaseerd op 7 principes:

 

  1. Alle mogelijke gevaren bepalen van de processen die binnen het bedrijf worden uitgevoerd.
  2. Het bepalen van de Citical Control Points (CCPs). D
  3. Het per CCP vaststellen van een norm.
  4. Het Monitoren van de CCP’s. Vaststellen hoe de CCP’s gecontroleerd worden.
  5. Het vastleggen van corrigerende maatregelen per CCP. In deze maatregelen staat welke actie nodig is wanneer tijdens een controle blijkt dat een CCP niet aan de vastgestelde norm voldoet.
  6. Controleren of het HACCP-plan goed is. Deze controle is een periodieke controle en laat zien of de werkwijze tot voldoende veiligheid leidt.
  7. ALLES registreren, noteren! Houd alle documentatie en registraties bij.